Socialt media-spel.

Det sociala spelet. Det där vi börjar lära från sekunden vi första gången kommunicerar med andra människor, så väl bekanta som främlingar. Från den första stunden vi interagerar med människor i vår omgivning så får vi ta del av vad som är acceptabelt och inte, var gränser går och hur man beter sig för att skapa en sådan trivsam tillvaro som möjligt tillsammans med sina medmänniskor. Så gott som alla kan reglerna som vi stiftat gemensamt, om än omedvetet. Vi förhåller oss till dem för att det ska flyta, för att vi inte ska trampa på varandras tår eller skapa onödigt obekväma situationer. Det är sådan vardag att vi inte nog inte ens tänker på hälften av dem. Reflexmässigt fallar vi in i mönster som gör det möjligt för oss att leva våra egna liv tillsammans. 
 
Det är ingen som sätter sig ned med oss och räknar upp eller förklarar dessa oskrivna regler. Vi får lära oss av våra misstag och medspelare hur spelet går till. Learning by doing. Detta är rimligen också en del av anledningen till att det är okej för barn att kliva över gränserna och inte alltid följa den ström i vilken det sociala spelet utspelar sig. De har inte tagit del av den så gott som livslånga kursen i okej - inte okej.
 
En annan spelplan för socialt spel är cyberrymden och framför allt dess sociala medier. Det är inte bara i den fysiska världen som det finns tysta överenskommelser om hur man ska bete sig, det finns minst lika många hemliga koder svävandes runt på internet. Vems bilder man kan likea, vad man kan kommentera och framförallt hos vem. Vad man kan dela och vad man kan svara på. Vad tre punkter betyder. Vad en punkt betyder. Precis som att den yngre generationen inte har full koll på det sociala spelet tycks de äldre inte alltid vara helt hundra på vad som gäller i den sociala medie-spelet. Det blir ofta lite tokigt, men framför allt roligt. Det bästa är dock hur de som kan spela spelet låter alla andra vara med. Hur unga människor inte dömer ut utan välkomnar äldre, precis som äldre personer gör mot yngre i den materiella tillvaron. Det är inte socialt spel, det är bara mänsklighet i sin bästa form.